Polityka prywatności firmy marketingserwis.pl
dostosowana do wymagań RODO*

Szanujemy prywatność naszych klientów i odwiedzających nasze serwisy.

Przekazane nam, podczas rejestracji lub przy składaniu zamówienia bądź zapytania, dane kontaktowe (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, e-mail itp.) będą użyte tylko i wyłącznie przez naszą firmę. Powierzone nam dane nigdy nie były i nie będą sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom – chyba, że jest to niezbędne do realizacji zlecenia.

Podany adres e-mail będzie wykorzystywany przez naszą firmę w celach komunikacji zwyczajnej, związanej z zapytaniem lub zleceniem. Pozostałe dane teleadresowe będą wykorzystywane jedynie do realizacji zlecenia.
Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez marketingserwis.pl w ramach swojej działalności oraz prowadzonych serwisów internetowych, a także w związku z nim.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem naszych serwisów jest firma: marketingserwis.pl Jerzy Zawirski z siedzibą w Tarnowie (33-100), przy ul. Braci Saków 5, NIP 8731215015, nr REGON 850240571 wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej zwana dalej Administratorem.

Dane kontaktowe Administratora:
Wszelkie zgłoszenia dotyczące dostępu do danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie, sprostowania danych itp. proszę kierować na adres e-mail: info@marketingserwis.pl

Podanie danych

Podanie danych osobowych w naszych serwisach internetowych jest dobrowolne, ale w większości przypadków konieczne do złożenia zamówienia, realizacji zlecenia lub otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych przez marketingserwis.pl, jeśli zdecydujesz się na ich otrzymywanie.

Zgoda na przetwarzanie

Składając zamówienie za pośrednictwem naszych serwisów internetowych, zlecając usługę za pośrednictwem poczty e-mail bądź telefonicznie lub zakładając konto użytkownika, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w trakcie procesu rejestracji lub podczas składania zamówienia przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W tym samym celu podane dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom administratora lub podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Dane podane w trakcie procesu rejestracji przechowywane będą do czasu usunięcia konta użytkownika.
Jednocześnie składając zamówienie (zlecenie) potwierdzasz, iż przyjmujesz do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem do realizacji zlecenia, jak też, że masz prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:

1. Na podstawie zgody wyrażonej przez klienta (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w RODO*) w celu:
a) przekazywania klientowi niezbędnych w procesie sprzedażowym informacji tj. regulaminu, cennika,
informacji o zmianie nazwy firmy, adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia zamówienia, informacji związanych z poszczególnymi etapami realizacji zamówienia, reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi,
b) marketingu bezpośredniego produktów i usług marketingserwis.pl, który może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-mail oraz urządzeń telekomunikacyjnych tj. telefon, fax.

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO*:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np.
wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

3. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu marketingserwis.pl (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f)
RODO*) w celu:
a) marketingu produktów i usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
b) Organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów oraz innych akcji marketingowych,
c) Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1. Dane osobowe zebrane i przetwarzane w celu zawarcia i wykonania procesu sprzedażowego (umowa
sprzedaży, dokumenty handlowe) oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres trwania procesu sprzedażowego, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klienta (np. obsługi reklamacji),
b) wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych
lub rachunkowych),
c) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń leżących w interesie marketingserwis.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług marketingserwis.pl na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą (prośba o usuniecie danych osobowych z bazy przesłana na adres e-mail Administratora, lub cofnięcie zgody przez odznaczenie odpowiedniej opcji w panelu klienta – jeśli klient jest zarejestrowany).

3. Dane osobowe na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO*):

1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, informacji na temat ich przetwarzania oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
2. Prawo do sprostowania swoich danych.
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Administratora.
4. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).
5. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Prawo do interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska.
7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego ze względu na naruszenie RODO.
Prawa wymienione powyżej w punktach 1-6 można zrealizować m.in. przez kontakt pod adresem e-mail Administratora.

Odbiorcy danych
(podmioty z usług, których korzystamy)

Realizując zlecenia klientów firma marketingserwis.pl często korzysta z usług innych podmiotów, które świadczą dla niej usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Twoje dane mogą być przekazywane, ale tylko i wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce. Dane mogą być przekazywane dla celów realizacji zleceń lub wypełnienia innych obowiązków prawnych (m.in. podatkowych) takim podmiotom jak:
– firmy i osoby współpracujące z marketingserwis.pl na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierających bieżącą działalność,
– dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której można zapłacić za nasze usługi tj. Payu S.A.,
– firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,
– centra danych zapewniające obsługę serwerów i poczty elektronicznej,
– dostawcy narzędzi wykorzystywanych w celach analitycznych i marketingowych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych (w przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki),
– dostawcy usług internetowych,
– dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
– podmioty świadczące obsługę księgową i rachunkową,
– rejestratorzy domen internetowych.

Informujemy, że zgody na przetwarzanie danych, które zostały udzielone przed 25.05.2018 r. zachowują swoją ważność. Każdy, kto takiej zgody udzielił może wycofać ją w dowolnym momencie!

*)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pliki cookies („Ciasteczka”)

Nasz serwisy, do poprawnego funkcjonowania wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).
„Ciasteczka” nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować ich wykorzystanie w przyszłości.
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
W naszych serwisach wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
– sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z serwisu,
– stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo, jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez ciebie.